Meer over Lokanoot

Deze website is ontwikkeld in het kader van projecten die tot doel hebben de professionele teelt en verwerking van noten (met name walnoten en hazelnoten) in Nederland – en meer specifiek in de provincie Gelderland – te bevorderen, en de afzet van die noten in korte ketens. De deelnemers aan deze projecten vindt u hieronder. Zij investeren hun eigen expertise, kennis, tijd en middelen. Daarnaast is er subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland in het kader van het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ook wel bekend als POP3).

Projectdeelnemers:

De Provincie Gelderland verstrekte aan dit project een POP3 subsidie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
CropEye
Kennismakelaar, kennisontwikkelaar en innovatieregisseur. Makelen en schakelen met meerwaarde.
De Zandse Notengaard
Op deze prachtige plek kunt u de noten zien groeien. Kennis en ervaring over notenteelt worden hier zichtbaar.
Gemeente Lingewaard
Actieve gemeente met potentie voor notenteelt.
Van Hall Larenstein
Opleidingen voor een duurzame wereld.
Buitenpoort
Catering op maat met kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid