De teelt van noten is een kans voor agrarische bedrijven
in Nederland

De teelt van noten is een kans voor agrarische bedrijven

Bij pluimvee bedrijven kunnen walnoten of hazelnoten rondom of in de vrije uitloop geplant worden. Melkvee bedrijven kunnen diverse notenbomen inzetten in meer gemengde agroforestry systemen. Tamme kastanjes kunnen walnoten vervangen op hogere, droge gronden. De noten leveren in potentie een extra inkomsten stroom voor het bedrijf.

200+
Jaar oud kan een walnoot boom worden
3 jaar
duurt het voor hazelaars noten krijgen
1

Schaduw en beschutting

Vee heeft baat bij beschutting en schaduw van notenbomen

2

Extra inkomsten

Verdiensten voor uw bedrijf uit noten en aan noten gerelateerde producten

3

CO2 vastlegging

Notenbomen nemen CO2 op bij hun groei en leggen het langdurig vast

4

Biodiversiteit

Bomen geven leefruimte, voedsel en beschutting aan (nuttige) insecten, vogels en andere organismen

Mais en tamme kastanjebomen
in een gemengd akkerbouw systeem
in de Dordogne, Frankrijk

Ook gemengde akkerbouw – agroforestry systemen kunnen kansrijk zijn

“De kippen hebben over enkele jaren beschutting van de bomen, uiteindelijk kan ik de walnoten gaan oogsten en we leggen CO2 vast.”

Conny van den Top

Pluimveehoudster uit Lunteren, Gelderland